Miljö och kvalitet

VOID vill uppnå ett hållbart samhälle då krävs att var och en tar ansvar för sin inverkan på miljön. Vår målsättning är att vara en föregångare i branschen, så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.

Vårt arbete med kvalitet och miljö är en fråga om att matcha de krav och förväntningar som våra kunder kräver samt där det är tekniskt möjligt, ligga före de krav som ställs på oss.

Till hjälp använder vi POVEL ett system framtaget av Sveriges Bygg Industrier.