rivning SSAB SSAB

Omfattande rivning SSAB

Det här projektet för SSAB var omfattande och pågick i 2,5 år. Vi rev, sågade och borrade för ombyggnation av kylsträcka på SSAB Tunnplåts bredbandsverk. Det var ett komplicerat jobb som krävde att produktionen i verket inte skulle påverkas.

Fakta

Uppdragsgivare: PEAB
Slutkund: SSAB Tunnplåt
Datum: 2009-2011