Rivning panorama

Rivning

Vi på VOID är specialister på mer avancerade rivningar inom process-, pappers- och byggindustri. Såväl lätta som tunga rivningar föregås alltid av ett noggrant planeringsarbete, läs mer i vår kvalitetspolicy. Vi inleder alltid ett nytt projekt med upprättande av rivningsplaner, hållfasthetsberäkningar, tidplaner samt planering av omhändertagande av rivningsmaterial.

Vid lätt och medeltung rivning använder vi oss av Brokk MiniCut, Brokk 110, Brokk 150, Brokk 180 och rivningsutrustade minigrävmaskiner. Samtliga maskiner är utrustade med bilningshammare och saxar. Till Brokks hemsida.

För tung rivning använder vi oss av Brokk 250, Brokk 330 samt rivningsutrustade tunga grävmaskiner. Samtliga maskiner är utrustade med bilningshammare och saxar.

Kontakt

Kontakta Anders Andersson
070-200 75 89 för mer information om tjänsten.

Skicka din offertförfrågan till info@voidab.se