Vi på Void Demolition

Byggnadsberedare med fokus på bra arbetsmiljö och trygga arbetsförhållanden

”Void” är engelska och betyder tomrum. Tomrum är det som ofta blir kvar när vi är klara med ett jobb. Void Demolition jobbar med rivning och håltagning åt främst byggföretag och industrier, och har så gjort sedan 2007. Förutom ”traditionell” håltagning ägnar sig företaget åt specialentreprenader, som blivit lite av företagets signum. Största projektet hittills är byggnationen av världens största pappersmaskin PM12 på Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge.

Våra kunder

Bygg: PEAB, NCC, Erlandsson Bygg, Skanska

Industri: Ovako, SSAB, Stora Enso

Medelstora bolag i regionen

Void Demolition vill påverka branschen

I dag har vi ett 30-tal anställda uppdelade på de två kontoren i Borlänge och Upplands Väsby. Ända sedan starten har stor vikt och fokus legat på bra arbetsmiljö och trygga arbetsförhållanden.

Förutom att ge våra egna anställda bra villkor strävar vi även efter att påverka branschen i stort. Vi vill göra våra uppdragsgivare mer kvalitets- och säkerhetsmedvetna, för att motverka ”billigast är bäst”-tänket vid upphandlingar. Vi tackar alltid nej till uppdrag där arvodet är så lågt att vi inte inte kan utföra dem utan att göra avkall på kvalitet.

Vad en uppdragsgivare bör tänka på vid val av utförare

När du köper håltagning och rivning ska du ha dessa krav i åtanke:

De ska leva upp till Arbetsmiljöverkets lagar och följa policys samt följa spelreglerna på marknaden. Kontrollera även att de erbjuder sin personal och underleverantörer schyssta villkor med bra avtal. Det rör sig tyvärr svarta pengar i branschen, och enligt vår uppfattning är det alltför få kontroller som utförs.

För dig som vill jobba hos oss

”Vårt företag har en bra arbetsmiljö” är något som vi vill att alla anställda ska säga. Det är vår övertygelse att alla har rätt till en bra arbetsmiljö. Detta gäller våra medarbetare, men även övriga yrkesgrupper på ett bygge och de personer som ska vistas i lokalerna. En människas liv kan inte mätas i pengar. För det är faktiskt liv det handlar om, då flera av de ämnen och damm som rör sig kring byggen är dödliga. Läs mer på sidan om sanering.

När vi tar in ny personal hos oss blir de alltid utbildade och får lära sig alla regler, säkerhetsåtgärder och annat viktigt. Vi månar om den personliga hälsan och säkerheten. Egenskaper som eftersöks hos en anställd på Void: Intresserad, öppen, högt i tak, säger till när något är fel, ärlig, har en förståelse för vad kunden behöver, socialt kompetent, anpassningsbar. Är du intresserad? Ta kontakt här.

Förebyggande arbete

Vi engagerar oss i våra projekt och tar bort problem och risker innan de blir verklighet. All vår personal har skyddsutrustning och utbildning. Vi tänker även på övrig personal, som vi också vill värna om. Vissa bolag, framförallt billiga utländska konkurrenter, har inte alls samma medvetenhet kring hälsofaran i detta yrke. Men vi gör vårt bästa för att nå ut även till dessa.

Det som händer när arbetsmiljö och hälsa prioriteras ner, är att människor blir sjuka. Det är så enkelt.  KOL, stendammslunga och lungcancer är några av de dödliga sjukdomar som drabbat människor i vår bransch traditionellt. Det är en tradition vi definitivt vill ha stopp på. Det är dyrt att följa arbetsmiljöverkets regler, men det är en självklarhet för varje seriöst bolag anser vi.