Referenser

Läs om arbeten vi utfört genom åren.

Aspeboda skola

Nybyggnad av grundskola i Aspeboda

Nybyggnad av grundskola i Aspeboda

Nybyggnad planeras för ca 170 elever årskurs F-6 med lokaler för lärosalar, bibliotek, rektor, skolsköterska och personalutrymmen m.m. inkl installation av modern utrustning och installation av ventilation med energiåtervinning, installationsarbeten el, ljus och data, inpassage, brandskydd m.m.utförs. Markanläggning omfattar parkeringsyta, markanpassning till nya byggnadens utformning, tillgänglighet, gångvägar, lekyta m.m.

Byggtekniskt antal huskroppar 1 st
Antal våningar 2 st
Antal våningar under mark 1 st
Bruttoarea 1250 m²

Våran beställare var här Nils Skoglund AB

Projektdata

Tjänster Håltagning och sågning i betong, Rivning
Byggkostnad Ej officiell
Byggstart April 2013
Antal byggmånader -
F.BTKN. Lilla Aspeboda 18:1
Entreprenadtyp: Totalentreprenad

Anlitade företag

Falu kommun Serviceförvaltningen

Byggherre

Falugruppen arkitektkontor AB

Arkitektskiss, Arkitekt

Ramböll Sverige AB

Konstruktör

Elkonsult anlitas av elentreprenören

El Kons

VS-konsult anlitas av vsentreprenören

VS Kons

Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Total Entr, Byggnads Entr

Assemblin El AB

El Entr

Assemblin vent AB

Vent Entr

Vattenhuset i Borlänge AB

VS Entr

K-mark i Dalarna AB

Mark Entr

Kone Hissar

Hiss Entr

Anders Söderbergs Vent- & Isolering

Plåt Entr

Bröderna Thunströms Måleri AB

Målnings Entr

Bröderna Thunströms Måleri AB

Golv Entr

Bravida Sverige AB

Styr-/Regler Entr

Tyréns AB

Konstruktör Skiss

Connect Konsult AB

El Skiss

Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB

Ventilation Skiss, VS Skiss

Cederlöfs Plattsättning AB

Plattsättnings Entr

AB Dala Cement

Betong Entr

Stanley Security Sverige AB

Brand Kons

Weland AB

Stål-/Smides Entr

Projektinformationen visas i samarbete med Byggfolio. Läs mer på byggfolio.se.
Byggfolio's logotyp