Referenser

Läs om arbeten vi utfört genom åren.

Falu lasarett, Hus 11,15,16

Nybyggnad av ambulansstation i Falun

Nybyggnad av ambulansstation i Falun.
Hus 11: Iordningställande av bef. utrymme för ny tvättplats för ambulanser och sjuktransportbilar. Hus 15: Nybyggnad av ambulansstation med tillhörande administrations- och personallokaler samt utbildnings- och administrationslokaler för länsambulandsorganisationen. Hus 16: Ändring av parkeringsgarage, som nu används som prov. ambulansgarage, till garage för sjuktransportbilar.

Här utförde vi Rivning och Håltagning

Projektdata

Tjänster
Byggkostnad 30-40 mkr
Byggstart Maj 2014
Antal byggmånader 15
F.BTKN. Lasarettet 13
Entreprenadtyp: Utförandeentreprenad

Anlitade företag

LandstingsFastigheter Dalarna

Byggherre

SWECO Architects AB

Arkitekt

WSP Sverige AB

Konstruktör

SWECO Systems AB

El Kons

Kadesjös Ingenjörsbyrå AB

Vent Kons, VS Kons, Sprinkler Kons

ByggTjänst i Falun AB

Byggnads Entr, General Entr

Henningssons Elektriska AB

El Entr

Belab Ventilation AB

Vent Entr

Caverion Sverige AB

VS Entr, Sprinkler Entr

Markgruppen i Dalarna AB

Mark Entr

Void AB

Rivnings Entr

ABC Ställningar Borlänge

Ställnings Entr

Kone AB

Hiss Entr

Miljönären Måleri AB

Målnings Entr, Golv Entr

Brandskyddslaget AB

Brand Kons

Projektinformationen visas i samarbete med Byggfolio. Läs mer på byggfolio.se.
Byggfolio's logotyp