Referenser

Läs om arbeten vi utfört genom åren.

Högskolan Dalarna

Till- & ombyggnad av högskolebibliotek på Lugnet i Falun

Här har Void AB utfört sågning,borrning och rivning för HMBs räkning

Projektdata

Tjänster
Byggkostnad 130 mkr
Byggstart September 2012
Antal byggmånader 23
F.BTKN. Lugnet 2:7
Entreprenadtyp: Generalentreprenad

Anlitade företag

Falu Kommun

Byggherre

Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB

Byggherre

ADEPT Architects

Arkitekt

SWECO Management AB

Projektledare

Ramböll Sverige AB

Konstruktör, El Kons

SWECO Systems AB

Vent Kons, VS Kons

HMB Construction AB

Byggnads Entr, General Entr

Assemblin El AB

El Entr

YIT Sverige AB

Vent Entr, VS Entr

Last & Frakt i Dalarna AB

Mark Entr

Delete Service AB

Rivnings Entr

Hans Isbergs Måleri AB

Målnings Entr

BBM i Dalarna AB

Golv Entr

Högskolan Dalarna

Hyresgäst

Projektinformationen visas i samarbete med Byggfolio. Läs mer på byggfolio.se.
Byggfolio's logotyp