Referenser

Läs om arbeten vi utfört genom åren.

Hushagsgymnasiet

Ombyggnadsarbeten på Hushagsgymnasiet i Borlänge

Ombyggnadsarbeten på Hushagsgymnasiet i Borlänge

Byggtekniskt antal huskroppar 1 st
Antal våningar 2 st
Bruksarea 5000 m²

Här utförde vi Rivning, Håltagning, Sågning och Borrning

Projektdata

Tjänster Rivning
Byggkostnad ca 17 mkr
Byggstart November 2013
Antal byggmånader 3
F.BTKN. -
Entreprenadtyp: Samordnad generalentreprenad

Anlitade företag

Borlänge kommun

Byggherre

AB Stora Tunabyggen

Byggherreombud

SWECO Architects AB

Arkitekt

ÅF-Infrastructure AB

El Kons, Vent Kons, VS Kons, Styr-/Regler Kons, Kyl Kons

Skanska Sverige AB Skanska Hus Region Norr

Byggnads Entr, General Entr

Midroc Electro AB

El Entr

Dalab Sverige AB

Vent Entr

Tunabygdens VVS-Installatör AB

VS Entr

Schneider Electric Sverige AB

Styr-/Regler Entr

Projektinformationen visas i samarbete med Byggfolio. Läs mer på byggfolio.se.
Byggfolio's logotyp