Referenser

Läs om arbeten vi utfört genom åren.

Leksandshallen, etapp 1

Renovering av dusch och omklädningsrum i Leksand, etapp 1

Renovering av dusch och omklädningsrum i Leksand, etapp 1

Här utförde vi Rivning.

Projektdata

Tjänster
Byggkostnad ca 0,9 mkr
Byggstart Maj 2014
Antal byggmånader -
F.BTKN. -
Entreprenadtyp: Delad entreprenad

Anlitade företag

Leksands kommun

Byggherre

Agnasark AB

Arkitekt

Electro Projekt PCI AB

El Kons

Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Total Entr, Byggnads Entr

Void AB

Rivnings Entr

Structor Projektledning Dalarna AB

Förfrågningsunderlag

Projektinformationen visas i samarbete med Byggfolio. Läs mer på byggfolio.se.
Byggfolio's logotyp