Referenser

Läs om arbeten vi utfört genom åren.

Södra centrum/Resecentrum

Nybyggnad av Falu resecentrum, Knutpunkten, etapp 1,2 och 3

Nybyggnad av Falu resecentrum, Knutpunkten, etapp 1,2 och 3

Nybyggnad Gata
Nybyggnad Bussterminal
Nybyggnad Parkeringsplats
Nybyggnad GC-väg
Nybyggnad Markanläggning
Nybyggnad Park

Här utförde vi Rivning och Håltagning

Projektdata

Tjänster Håltagning och sågning i betong
Byggkostnad ca 170 mkr
Byggstart November 2013
Antal byggmånader 19
F.BTKN. -
Entreprenadtyp: Partnering

Anlitade företag

Falu Kommun

Byggherre

Colligio AB

Byggherreombud

NCC Sverige AB

Mark Entr, General Entr

Peab Anläggning AB

Mark Entr, General Entr

UpphandlingsCenter FBR

Förfrågningsunderlag

WSP Sverige AB

Utrednings Kons

SWECO Architects AB

Utrednings Kons

Projektinformationen visas i samarbete med Byggfolio. Läs mer på byggfolio.se.
Byggfolio's logotyp