Våra tjänster

Läs mer om hur vi kan hjälpa er.

Sågning & Håltagning

Fjärrstyrda håltagningar med precision

Anlita en erfaren utförare av håltagning i betong. Välj Void och var säker på ett jobbet blir ordentligt utfört – oavsett om det gäller urtagning för dörrar och fönster, VVS eller hål för ventilation. Vi använder de bästa betongsågarna på marknaden och har helt lämnat handhållna redskap bakom oss. Detta för att vi är rädda om vår personals hälsa och välbefinnande.

Fokus på betongsågning och håltagning i Mellansverige

Från huvudkontoret i Borlänge, Dalarna, och ett kontor i Upplands Väsby täcker vi hela landet, med fokus på Mellansverige. Uppdragen varierar i storlek och omfattning. Några av de vanligaste typerna av projekt:

  • sågning/håltagning vid byten av rörstammar  i äldre hus
  • nya fönster och dörröppningar
  • justering efter felgjutningar på byggarbetplatser
  • håltagningar för ventilation, el och VVS

Vår roll är ofta som underentreprenör åt byggföretag. En vanlig ”bonusroll” är att vi sanerar och säkrar upp arbetsmiljön för all personal på bygget. Detta är relevant vid arbete med betong, och framförallt när det gäller håltagning i eternit. Vi har gedigen kunskap om hälsorisker, gällande regler och annat som inverkar på allas vår arbetsvardag. Läs mer här.

Högteknologiska håltagningar med högfrekventa väggsågar

För några år sedan gick vi helt över till högfrekventsågar. Vi väljer verktyg från de ledande tillverkarna på marknaden, för bästa produktivitet och ergonomi. Handverktyg och hydrauliska maskiner tillhör det förflutna för oss. Detta val gör att personalen i dag jobbar på ett ergonomiskt sätt, och att vi satsar på ett mer miljövänligt arbete.

Med väggmonterade högfrekventsågar blir arbetet utfört effektivt och med precision. Jämfört med det gamla sättet att såga på tar detta lite längre tid, men är betydlig snällare mot personalen. För oss som valt att satsa på bra arbetsmiljö och god säkerhet är det ett självklart valt. Ett hållbart val.