Miljö och kvalitet

För oss på Void är det viktigt att vara föregångare i branschen och att arbeta för ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ta ansvar och se över de val vi gör. Det gör vi både för miljön och för våra medarbetares skull.

Falu lasarett IVA

För ett hållbart samhälle

Att vara med och arbeta för ett hållbart samhälle är en självklarhet för oss och något som vi tycker är viktigt. Därför strävar vi ständigt efter att utöka vårt kunnande i miljöfrågor och hur vi kan bidra till att minska våra fossila avtryck. En del i det är att ha en medvetenhet i företaget där vi ser efter vart vi kan göra miljöförbättrande åtgärder.

sanering asbest

Bra klimat för alla

När det kommer till att jobba för ett bra klimat är det lika viktigt för oss alla. För oss som jobbar mycket med hälsofarliga ämnen är det extra viktigt att vi tar ansvar för att de ämnena tas väl om hand och att vi får bort dem från arbetet. Förutom att det gynnar miljön och inomhusklimatet, ger det även våra medarbetare ett bättre arbetsklimat och en trygg och säker arbetsplats.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?