Rivning

Vi kan det här med rivning, både i tunga och i lätta material. När det kommer till rivning har vi dessutom blivit något av specialister på mer avancerade rivningar inom process-, pappers- och byggindustrin.

rivning sågning håltagning

Noggrann planering

När det ska rivas inleder vi alltid med ett noggrant planeringsarbete. Detta för att kunna vidta de försiktighetsåtgärder som krävs och för att kunna säkerställa säkerheten för alla på bygget. Med en bra planering får vi också en bättre helhetsbild över vad som behöver göras och när. Vi tycker om att ligga steget före, för när rivningen väl startar är det livsviktigt att ha järnkoll på allt.

håltagning rivning

Fokus på säkerhet

Att utföra en rivning är inget säkert arbete och inget som vem som helst får utföra. När vi river ser vi till att minimera alla risker – och de är många. Det rör sig om allt från rasrisker till spridning av rivningsdamm, vilket i sin tur riskerar att medföra stora hälsoproblem. Vid behov ser vi också till att sanera innan arbetet och vi använder oss av den senaste säkerhetsutrustningen.

Projekt: Rivning

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?