VTD-anläggning, Ovako Bar

Förlängning och ombyggnation av skänkningsspår vid Ovako Smedjebacken. I projektet var det bland annat stora rivningar, schaktningar samt sågning och borrning.

Fakta

Start: höst/vinter 2018

Klart: vinter 2019

Beställare: Ovako

Senaste projekt