Genomfart Ludvika

Genomfart Ludvika var ett stort ombyggnadsprojekt av väg 50 ihop med Trafikverket, Ludvika kommun och NCC. Det genomfördes för att bland annat förbättra trafikflödet och trafiksäkerheten. På sträckan utfördes omfattande VA-arbeten.

Fakta

Start: 2020

Klart: 2023

Beställare: NCC

Senaste projekt