Järnvägsbro, Dalälven

Järnvägsbron över Dalälven i Borlänge är från 1890, varpå den emellanåt behöver renoveras. Denna gång var det förstärkning av fundamentet som krävdes, där vi bland annat utförde djuphålsborrning och bergförankring.

Fakta

Start: Vintern 2022

Klart: Sommaren 2023

Beställare: PEAB anläggning

Senaste projekt