Hitachi, Ludvika

Flytt av järnväg och renovering av VA-nät.

Fakta

Start: vår 2023

Klart: årsskiftet 2023–2024

Beställare: AEB

Senaste projekt