Sanering asbest/pcb

I äldre byggnader finns det risk för att det finns hälsofarliga ämnen som asbest och PCB. Vi vet hur viktigt det är att ta hand om hälsofarligt material på rätt sätt för att minska dess skaderisker.

sanering asbest pcb tält

Med från planeringsstadiet

Börjar man riva och sedan upptäcker att det finns asbest eller PCB riskerar det att skada hälsan för både de anställda på plats och för miljön. Därför vill vi gärna vara med redan från planeringsstadiet för att göra en noggrann kontroll av byggnaden och se till att allt slöts på ett säkert sätt. Då har vi också möjlighet att ta hand om eventuellt kontaminerat material på ett säkert sätt.

sanering asbest

Rätt utbildning och behörighet

Att sanera för hälsoskadliga ämnen som asbest och PCB kräver både kunskap och noggrannhet. Därför ser vi till att våra saneringstekniker alltid har den utbildning och behörighet som krävs så att de kan lösa problem på ett effektivt och professionellt sätt. Allt material som innehåller asbest och PCB omhändertar vi i enlighet med de lagar och branschbestämmelser som finns.

Projekt: Sanering asbest/pcb

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?