Korsnäs vattenvägar, Falun

Projektet innebär åtgärder på Korsnäs kraftstation, som är en K-märkt kraftstation från 1909. Kraftstationen är i behov av upprustning och projektet utförs för att minska översvämningsrisken, höja säkerheten samt minska anläggningens miljöpåverkan. I arbetet sker bland annat omfattande rivningar av bland annat dammluckor samt sågning och borrning.

Fakta

Start: Våren 2023

Klart: 2024

Senaste projekt