Våra tjänster

Läs mer om hur vi kan hjälpa er.

Sanering av asbest och PCB

Säker hantering av hälsofarliga ämnen i samband med rivningsarbete

Asbest och PCB är potentiella faror som lurar på rivningsprojekt. Dessa ämnen är mycket skadliga för hälsan, och behöver tas om hand på ett säkert sätt. Asbestsanering och att sanera PCB är något vi på Void har stor erfarenhet av, och vi åtar oss gärna ansvaret att se till så att allt görs ordentligt. Kontakta oss här om du vill ha uppskattning på kostnad för att sanera asbest eller PCB.

Saneringsarbetet börjar i planeringsfasen

Ibland kommer vi till ett projekt där det ska rivas eller tas hål, och upptäcker själva att det finns skadliga ämnen i byggnaden. Om detta kommer som en överraskning för uppdragsgivaren, innebär det att projektet sannolikt försenas. Därför är det av vikt att kontrollera byggnaden innan övriga arbetet påbörjas. Detta är något vi har stor vana av, och därför vet vi i vilka sammanhang det är sannolikt att det finns asbest och PCB.

Våra behöriga saneringstekniker löser problemen på ett effektivt sätt. De omhändertar asbest- och PCB-kontaminerat material i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Tack vare detta minimeras riskerna för både människor och miljö. Detta i kombination med en bred kunskap om olika typer av huskonstruktioner gör oss till en trygg och pålitlig partner vid sanering av asbest och PCB.

Kontaminering som skadar alla

Tjänsten asbest- & PCB-sanering har tillkommit utifrån vår fokus på bra arbetsmiljö för våra anställda. Den yrkesgrupp rivningsarbetare och håltagare ingår i har historiskt sett varit utsatt för stora hälsorisker, och vi har som företag valt att ta ansvar för att hjälpa till att lyfta branschmedvetenheten kring detta.

Asbest och PCB som inte tas om hand på ett korrekt sätt riskerar att kontaminera ett helt bygge. Samtliga yrkesgrupper på plats är i riskzonen för att få sig dessa starkt cancerogena ämnen. Arbetsmiljöverket är mycket noggranna i sina regler kring hanteringen, men ändå slarvas det tyvärr ibland i branschen. Inte sällan på grund av ekonomiska grunder. Vi uppmanar alla huvudansvariga inom byggprojekt att ta detta på allvar.

I vilka typer av byggnader finns dessa ämnen?

Asbest är vanligt i fastigheter byggda före 1975 och finns bland annat i VVS- och ventilationssystem, tak, fasader golvmattor och kakel-fix. Vi analyserar och åtgärdar asbest i samband med reparationer och ombyggnader. I regel utförs asbestanalys vid brandsanering. Vi har den fackkompetens som krävs för att hantera och eliminera de hälsofarliga asbestfibrerna.