Våra tjänster

Läs mer om hur vi kan hjälpa er.

Sanering

Behovet att omhänderta asbest och PCB på ett tillförlitligt sätt dyker oftast upp i samband med ingrepp som görs i en fastighet. Våra behöriga saneringstekniker löser problemen på ett effektivt sätt. De omhändertar asbest- och PCB-kontaminerat material i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Tack vare detta minimeras riskerna för både människor och miljö.
Detta i kombination med en bred kunskap om olika typer av huskonstruktioner gör oss till en trygg och pålitlig partner vid sanering av asbest och PCB.

Analysera, åtgärda
Asbest är vanligt i fastigheter byggda före 1975 och finns bland annat i VVS- och ventilationssystem, tak, fasader golvmattor och kakel-fix. Vi analyserar och åtgärdar asbest i samband med reparationer och ombyggnader. I regel utförs asbestanalys vid brandsanering. Vi har den fackkompetens som krävs för att hantera och eliminera de hälsofarliga asbestfibrerna.