Våra tjänster

Läs mer om hur vi kan hjälpa er.

Specialiserad och ansvarsfull rivning av betong

Avancerade byggnadsberedningar inom process-, pappers- och byggindustri

Behöver du hjälp med rivning av väggar? Ta kontakt med oss på Void – profilerade specialister på avancerade rivningar. Vi river på ett ansvarsfullt sätt, där stor tyngd läggs vid en hälsosam arbetsmiljö för alla på bygget. Till vår hjälp har vi den senaste tekniken med rivningsrobotar, och utbildad personal som garanterar att arbetet utförs tryggt och korrekt. Läs mer om vår fokus på bra arbetsmiljö här.

Void – ett byggnadsberedningföretag i Dalarna och Stockholm

Vi är ett rivnings- och håltagningsföretag som har huvudkontor i Borlänge, Dalarna, samt ett kontor i Upplands Väsby. Vårt täckningsområde är hela landet, med fokus på Mellansverige. Vanliga typer av uppdrag är håltagning och rivning av hårda material i olika ny- och ombyggnationer, men beredningsarbeten utförs även på skolor, sjukhus och hos privatpersoner. Storleksmässigt åtar vi oss allt från traditionella rivningsjobb till större åtaganden. Vår roll är ofta som underentreprenör åt byggföretag.

Säkerhet och hälsa är alltid i fokus

Det frigörs mycket kvartsdamm och damm under rivning av betong. Detta damm utgör en allvarlig hälsorisk för alla inblandade på bygget, då dammet kan leda till en rad allvarliga sjukdomar som KOL, pneumokonios (dammlunga/stenlunga) och lungcancer. Vi tar detta på största allvar, enligt regelverket från Arbetsmiljöverket. Det är inte ovanligt att sanering (läs mer här) behöver utföras innan rivningsarbetet kan utföras.

Vad som behöver tänkas på

Vi går inte bara in och river en vägg. Det är viktigt att tänka på om det finns ventilation som kan stängas av under arbetet, för att förhindra spridning av dammpartiklar. Säkerheten i och kring lokalen ska också tas i beaktande, samt vad det finns för angränsande verksamheter. Inför arbetet är det en självklarhet att ha järnkoll på ritningar, vatten- och elledningar samt vilka väggar som är bärande. När du kommer till oss kan du lita på att vi har full koll och tar fullt ansvar för vad vi gör.