håltagning, sågning,
sanering och rivning

Specialister på avancerat arbete i svåråtkomliga miljöer

Våra tjänster

Håltagning

Vi utför håltagning i samtliga byggnadsmaterial och har komplett utrustning bland annat i form av vägg-, golv-, wire-, stick- och rundhålssågar. Dessutom har vi borrmaskiner för kärnhålsborrning.

Sågning

Vi är specialiserade på avancerade rivningar där det ofta ingår sågning i tuffa eller svåråtkomliga miljöer – inte sällan i knepiga material. Vi sågar med hög precision i princip alla material med kling- och wiresågar.

Sanering asbest/pcb

Behovet att omhänderta asbest och PCB på ett tillförlitligt sätt dyker oftast upp i samband med ingrepp som görs i en fastighet. Våra behöriga sanerings­tekniker löser problemen på ett effektivt sätt.

Rivning

Vi är specialister på mer avancerade rivningar inom process-, pappers- och byggindustri. Såväl lätta som tunga rivningar föregås alltid av ett noggrant planeringsarbete där stort fokus läggs på säkerheten för alla på bygget.

Kontakta oss

Vi utgår från att inget uppdrag är för stort eller för litet. Och det finns inga dumma frågor, så tveka inte att höra av dig.