Byggnadsberedningar med hälsofokus - en bra arbetsmiljö för alla inblandade
Effektiva håltagningsarbeten med den senaste tekniken - anlita Void
Boka oss - vi tar ansvar för hälsa och god arbetsmiljö på alla byggen
Certifierat BFB företag

Void AB - håltagningsfirma och rivningsfirma

Dalarna, Stockholm, Uppsala, Gävle, Örebro med omnejd

Void är en håltagningsfirma och rivningsfirma som specialiserat sig på avancerat arbete i svåråtkomliga miljöer. Företaget erbjuder sågning, håltagning och rivning för fönster och dörrar, VVS, stambyten, el, ventilation med mera. Vi har kontor i Borlänge och Upplands Väsby, och erbjuder våra tjänster i hela landet. Fokus ligger på Mellansverige. Ta kontakt för offert.

En håltagningsfirma du kan lita på

Företaget har existerat sedan 2007, men erfarenheten sträcker sig längre tillbaka än så. I verksamheten finns en fördjupad teknisk kompetens, en strävan efter perfektion och en servicementalitet som vi får beröm för dagligen. Kort och gott är vi en pålitlig samarbetspartner och leverantör av tjänster som gör slutkunderna nöjda.

Vi är rädda om våra medarbetare

Vi är specialiserade och använder den senaste teknologin, vilket innebär robotar högfrekventsågar. Tekniken i människans tjänst sparar många ryggar, armar och lungor. Void lägger väldigt stor tyngd på bra arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden, vilket du kan läsa mer om här. Vi är mycket noggranna med skyddsutrustning och att följa gällande regler och lagstiftning. All personal utbildas grundligt.

SÅGNING MED BÅDE KLINGOR OCH WIRE

Vi är specialiserade på avancerade rivningar där det ofta ingår sågning i tuffa eller svåråtkomliga miljöer – inte sällan i knepiga material. Vi sågar med hög precision i princip alla material med kling- och wiresågar. Läs mer om sågning

HÅLTAGNINGSUPPDRAG MED KRAFTFULLA BORRMASKINER

Som håltagningsfirma inleder vi med planeringsarbete med upprättande av tidplaner, håltagningsplaner, samt planering av omhändertagande av rivningsmaterial. Arbetet sker i samtliga byggnadsmaterial med komplett utrustning, bland annat i form av vägg-, golv-, wire-, stick- och rundhålssågar. Vi har borrmaskiner för kärnhålsborrning. Läs mer om håltagning

SANERING ASBEST/PCB

Behovet att omhänderta asbest och PCB på ett tillförlitligt sätt dyker oftast upp i samband med ingrepp som görs i en fastighet. Våra behöriga saneringstekniker löser problemen på ett effektivt sätt. Asbest- och PCB-kontaminerat material omhändertas i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Tack vare detta minimeras riskerna för både människor och miljö. Läs mer om sanering

SPECIALISERAD RIVNINGSFIRMA

Vi på VOID AB är specialister på mer avancerade rivningar inom process-, pappers- och byggindustri. Såväl lätta som tunga rivningar föregås alltid av ett noggrant planeringsarbete. Läs mer om rivning

Nya bolag i koncernen

Arnessonskoncernen växer

Vi på Void ingår i Arnessonskoncernen och det blir fler och fler företag som ingår i koncernen. Senast kunde vi med glädje hälsa Wermlands Håltagningsservice AB välkomna.

Läs mer på arnesson.se
Spräckning

Ny avdelning för spräckning inom Arnessonskoncernen

Spräckning, eller försiktig sprängning som det också kallas, är ett mycket bra alternativ till traditionell sprängning. Så bra att vi inom Arnessonkoncernen nu valt att skapa en egen avdelning, helt fokuserad på spräckningsarbeten. Det är en effektivisering av arbetet och en framtidssatsning, med tanke på de uppdrag vi åtar oss inom känsliga miljöer.

Läs mer

Välkommen till ett prisbelönt Håltagningsföretag i Borlänge

Void AB har belönats med priser hela tre gånger, Det Stora Demolerings Priset delas ut på Demcon Mässan vartannat år i Stockholm.

  • Årets Håltagningsentreprenör 2014
  • Årets Håltagningsprojekt 2016
  • Årets Rivningsprojekt 2016
Visa