Träindustri, Svedensträ Äppelbo

Byggnation av ny linje för ett timmerintag.

Fakta

Start: vinter 2020–2021

Klart: vinter 2020–2021

Beställare: Svedensträ

Senaste projekt