Utbyggnad ställverk, SSAB Borlänge

Högriskområde med hög säkerhet. För utbyggnaden av ställverket utfördes mycket schaktningsarbete, där det skulle ner färdiggjutna plintar i de hål som vi gjorde.

Fakta

Start: sensommar 2022

Klart: sensommar 2022

Beställare: PEAB byggservice

Senaste projekt