Vätgasfabrik, Ovako Hofors

Ett projekt för att minska koldioxidutsläpp, där Ovako byggde en vätgasfabrik i den egna anläggningen för att kunna förse sig själva med vätgas. Fabriken byggdes i befintliga lokaler i en gammal produktionslokal.

Fakta

Start: höst 2021

Klart: höst 2023

Beställare: Ovako

Senaste projekt